ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Цели и отговорен орган
 • Основна информация за обработката на данни
 • Обработване на лични данни
 • Събиране на данни за достъп
 • Бисквитки & Reach Измерване
 • Google Анализ
 • Услуги за ре/маркетинг на Google
 • Facebook социални плъгини
 • Facebook ремаркетинг
 • Бюлетин Интегриране на услуги и съдържание на трети страни
 • Права на потребителите и заличаване
 • Промени в Декларацията за поверителност

ЦЕЛИ И ОТГОВОРЕН ОРГАН

Тази декларация за защита на данните изяснява естеството, обхвата и целта на обработването (включително събиране, обработка и използване, както и получаване на съгласие) на лични данни в рамките на нашата онлайн оферта и свързаните с тях уебсайтове, функции и съдържание (наричани по-долу съвместно „онлайн оферта“ или „уебсайт“). Декларацията за защита на данните се прилага независимо от домейните, системите, платформите и устройствата, използвани (например настолен или мобилен), на които се изпълнява онлайн офертата.

Доставчикът на онлайн офертата и органът, отговарящ за защитата на данните, е PixelSkalpell.com ЕООД, София, България, (наричан по-долу „Доставчик“, алтернативно също ;“ ние“ или „нас“). За опциите за контакт се позоваваме на отпечатъка.

Терминът „потребител“ включва всички клиенти и посетители на нашата онлайн оферта. Използваните термини, като „потребител“, трябва да се разбират като неутрални по отношение на пола.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ

Обработваме лични данни на потребителите само при спазване на съответните регламенти за защита на данните в съответствие с изискванията за икономичност на данни и избягване на данни. Това означава, че данните на потребителите ще бъдат обработвани само ако има законно разрешение, по-специално ако данните се изискват за предоставянето на нашите договорни услуги и онлайн услуги, или се изискват от закона или се обработват, ако е дадено съгласие.

Вземаме организационни, договорни и технически мерки за сигурност в съответствие с актуалното състояние, за да гарантираме, че разпоредбите на законите за защита на данните са спазени и по този начин да защитим обработваните от нас данни срещу случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или срещу достъп на неупълномощени лица.

Ако в обхвата на настоящата декларация за защита на данните се използват съдържание, инструменти или други средства от други доставчици (наричани по-долу съвместно „доставчици трети страни“) и седалището им е в чужбина, може да се приеме, че се извършва прехвърляне на данни към държавите, в които има местоживеене доставчиците трети страни. Предаването на данни към трети държави се извършва или въз основа на законно разрешение, съгласието на ползвателите или специални договорни клаузи, които гарантират правно изисквана сигурност на данните.

Обработване на лични данни

В допълнение към използването, изрично посочено в настоящата политика за поверителност, личните данни ще бъдат обработвани за следните цели въз основа на законови разрешения или съгласие на потребителите:

– Предоставянето, изпълнението, поддръжката, оптимизирането и сигурността на нашите услуги, услуги и потребителски услуги;
– Осигуряване на ефективно обслужване на клиентите и техническа поддръжка.

Ние прехвърляме данните на потребителите на трети страни само ако това е необходимо за целите на фактурирането (например на доставчик на платежни услуги) или за други цели, ако те са необходими за изпълнение на договорните ни задължения към потребителите (например адресно уведомяване на доставчиците).

Когато се свързвате с нас (чрез формуляр за контакт или имейл), данните на потребителя се съхраняват с цел обработка на заявката и в случай, че възникнат последващи въпроси.
Личните данни ще бъдат заличени, при условие че са изпълнили предназначението си и че заличаването не противоречи на каквито и да било задължения за запазване.

Събиране на данни за достъп

Събираме данни за всеки достъп до сървъра, на който се намира тази услуга (т.нар. регистрационни файлове на сървъра). Данните за достъп включват името на достъпния уебсайт, файл, дата и час на извличане, количество прехвърлени данни, уведомяване за успешно извличане, вид браузър и версия, операционната система на потребителя, URL адрес на препращащия (по-рано посетената страница), IP адрес и подателя на искането доставчик.

Използваме регистрационните данни без назначение на лицето на потребителя или друго профилиране в съответствие със законовите разпоредби само за статистически оценки с цел работа, сигурност и оптимизация на нашата онлайн оферта. Ние обаче си запазваме правото впоследствие да проверяваме регистрационните данни, ако има обосновано подозрение за незаконно използване въз основа на конкретни индикации.

БИСКВИТКИ & ИЗМЕРВАНЕ НА ОБХВАТ

Бисквитките са парчета информация, които се предават от нашия уеб сървър или уеб сървъри на трети страни към уеб браузърите на потребителите и се съхраняват там за по-късно извличане. Потребителите са информирани за използването на бисквитки в контекста на псевдонимно измерване на обхвата в контекста на тази декларация за защита на данните.

Разглеждането на тази онлайн оферта е възможно и при изключване на „бисквитките“. Ако потребителите не искат бисквитките да се съхраняват на компютъра си, от тях се иска да дезактивират съответната опция в системните настройки на браузъра си. Съхранените бисквитки могат да бъдат изтрити в системните настройки на браузъра. Изключването на бисквитките може да доведе до функционални ограничения на тази онлайн оферта.

Възможно е да управлявате много бисквитки за онлайн рекламиране от компании чрез сайта на САЩ http://www.aboutads.info/choices или сайта  на ЕСhttp://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

GOOGLE АНАЛИЗ

Използваме Google Analytics , услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“). Google използва бисквитки. Информацията, генерирана от бисквитката за използването на онлайн офертата от потребителите, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Google ще използва тази информация от наше име, за да оцени използването на нашата онлайн оферта от потребителите, да състави доклади за дейностите в рамките на тази онлайн оферта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на тази онлайн оферта и използването на интернет. Псевдонимни потребителски профили на потребителите могат да бъдат създадени от обработваните данни.

Използваме Google Анализ само с активирана IP анонимизация. Това означава, че IP адресът на потребителите е съкратен от Google в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там.

IP адресът, предаван от браузъра на потребителя, няма да бъде обединяван с други данни на Google. Потребителите могат да предотвратят съхранението на „бисквитките“, като заложат съответно софтуера си на браузъра; Потребителите могат също така да попречат на Google да събира данните, генерирани от „бисквитката“, и свързани с използването им на онлайн офертата, и да обработва тези данни от Google чрез изтегляне и инсталиране на добавката на браузъра, налична под следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Допълнителна информация относно използването на данни за рекламни цели от Google, настройка и опции за възражения можете да намерите на уебсайтовете на Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Използването на данни от Google, когато използвате уебсайтовете или приложенията на партньорите ни“),   http://www.google.com/policies/technologies/ads („Използване на данни за рекламни цели“),   http://www.google.de/settings/ads („Управление на информацията, която Google използва, за да Ви показва реклами“) и   http://www.google.com/ads/preferences („Определете кои реклами Google ви показва“).

Услуги за ре/маркетинг на Google

Използваме услугите за маркетинг и ремаркетинг (накратко „Google Маркетингови услуги“) на Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Планински изглед, CA 94043, САЩ, („Google“).

Маркетинговите услуги на Google ни позволяват да показваме реклами за и на уебсайта си по по-целенасочен начин, за да представяме на потребителите само реклами, които потенциално съответстват на интересите им. Ако например на потребителите се показват реклами за продукти, от които са се интересували на други уебсайтове, това се нарича „ремаркетинг“. За тези цели, когато посещавате нашите и други уебсайтове, на които маркетинговите услуги на Google са активни, Google изпълнява код от Google директно и така наречените (re)маркетингови маркери (невидима графика или код, наричани още „уеб маяци“), са интегрирани в уебсайта. С тяхна помощ индивидуална бисквитка, т.е. малък файл, се съхранява на устройството на потребителя (могат да се използват и сравними технологии вместо бисквитки). Бисквитките могат да бъдат зададени от различни домейни, включително google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com или googleadservices.com. В този файл се отбелязва кои уеб сайтове потребителят посещава, от кое съдържание се интересува и кои оферти е кликнала, както и техническа информация за браузъра и операционната система, препращащи уебсайтове, време за посещение и друга информация за използването на онлайн офертата. Записва се и IP адресът на потребителите, при който Ви информираме в рамките на Google Analytics, че IP адресът се съкращава в рамките на страните-членки на Европейския съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство и само в изключителни случаи напълно предадени на сървър на Google в САЩ и съкратени там. IP адресът няма да бъде обединяван с данните на потребителя в рамките на други оферти на Google. Тази информация, спомената по-горе, може да бъде комбинирана и с такава информация от други източници. Ако потребителят впоследствие посети други уебсайтове, рекламите, съобразени с него, могат да се показват според интересите му.

Данните на потребителите се обработват псевдонимно в рамките на маркетинговите услуги на Google. Това означава, че Google например не съхранява и обработва името или имейл адреса на потребителите, а обработва съответните свързани с бисквитки данни в рамките на псевдонимни потребителски профили. Това означава, че от гледна точка на Google рекламите не се управляват и показват за конкретно идентифицирано лице, а за собственика на „бисквитките“, независимо кой е този собственик на „бисквитки“. Това не важи, ако потребител изрично е позволил на Google да обработва данните без тази псевдонимизация. Информацията, събрана от „DoubleClick“ за потребителите, се предава на Google и се съхранява на сървърите на Google в САЩ.

Маркетинговите услуги на Google, които използваме, включват онлайн рекламната програма „Google AdWords“. В случая с Google AdWords всеки клиент на AdWords получава различна „бисквитка за реализации“. Следователно бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайтовете на клиенти на AdWords. Информацията, събрана с помощта на „бисквитката“, се използва за създаване на статистически данни за реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите в AdWords научават общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата си и са били пренасочени към страница с маркер за проследяване на реализациите. Те обаче не получават никаква информация, която лично идентифицира потребителите.

Интегрираме реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google „DoubleClick“. DoubleClick използва бисквитки, които дават възможност на Google и партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на посещенията на потребителите на този уебсайт или други уебсайтове в интернет.

Интегрираме и реклами на трети страни въз основа на маркетинговата услуга на Google „AdSense“. AdSense използва бисквитки, които дават възможност на Google и партньорските му уебсайтове да показват реклами въз основа на посещенията на потребителите на този уебсайт или други уебсайтове в интернет.

Друга маркетинг услуга на Google, която използваме, е „Мениджърът на маркери на Google“, с помощта на който допълнителни услуги за анализ и маркетинг на Google могат да бъдат интегрирани в нашия уебсайт (напр. „AdWords“, „DoubleClick“ или „Google Анализ“).

Допълнителна информация относно използването на данни от Google за маркетингови цели можете да намерите на страницата за общ преглед: www.google.com/policies/technologies/ads, политиката за поверителност на Google е достъпна на www.google.com/policies/privacy .

Ако желаете да възразите срещу колекцията от маркетингови услуги на Google, можете да използвате опциите за настройка и отказване, предоставени от Google: http://www.google.com/ads/preferences.

FACEBOOK социални плъгини

Нашата онлайн оферта използва социални плъгини („плъгини“) на социалната мрежа facebook.com, която се управлява от Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Пристанище Гранд Канал, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“). Плъгините са разпознаваеми по едно от логата на Facebook (бяло „f“ на синя плочка, термините „Like“, „Like“ или знак „палци нагоре“) или са маркирани с допълнението „Facebook Social Плъгин“. Списъкът и външният вид на социалните плъгини facebook можете да видите тук: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Когато потребител извика функция на тази онлайн оферта, която съдържа такъв плъгин, устройството му установява директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на плъгина се предава от Facebook директно на устройството на потребителя и се интегрира от потребителя в онлайн офертата. Потребителски профили на потребителите могат да бъдат създадени от обработваните данни. Затова нямаме влияние върху обхвата на данните, които Facebook събира с помощта на този плъгин и затова информираме потребителите според нивото ни на знания.

Чрез интегрирането на приставките Facebook получава информацията, че потребител е осъществил достъп до съответната страница на онлайн офертата. Ако потребителят е влязъл във Facebook, Facebook може да присвои посещението в профила си във Facebook. Ако потребителите взаимодействат с плъгините, например като кликнат върху бутона Like или направят коментар, съответната информация се предава директно от устройството ви във Facebook и се съхранява там. Ако потребител не е член на Facebook, все още има възможност Facebook да разбере и съхранява IP адреса си. Според Facebook само анонимен IP адрес се съхранява в Германия.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и свързаните с тях права и опции за настройка за защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите можете да намерите в политиката за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Ако потребител е член на Facebook и не иска Facebook да събира данни за него чрез тази онлайн оферта и да ги свърже с данните на члена си, съхранявани във Facebook, той трябва да излезе от Facebook и да изтрие бисквитките си, преди да използва нашата онлайн оферта. Допълнителни настройки и възражения срещу използването на данни за рекламни цели са възможни в рамките на настройките на профила на Facebook:   www.facebook.com/settings или чрез страната на САЩ   http://www.aboutads.info/choices/ или страницата на ЕС http://www.youronlinechoices.com/. Настройките са независими от платформи, т.е. те се прилагат към всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства.

FACEBOOK РЕМАРКЕТИНГ

В рамките на нашата онлайн оферта се използват така наречените „Facebook пиксели“ на социалната мрежа Facebook, която се управлява от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ или ако сте базирани в ЕС, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Пристанище Гранд Канал, Дъблин 2, Ирландия („Facebook“), С помощта на facebook пиксела Facebook е в състояние да определи посетителите на нашата оферта като целева група за представяне на реклами, т.нар. Съответно използваме facebook пиксела, за да показваме поставените от нас реклами във Facebook само на тези потребители на Facebook, които също са проявили интерес към нашата интернет оферта. Това означава, че с помощта на facebook пиксела искаме да гарантираме, че нашите реклами във Facebook съответстват на потенциалния интерес на потребителите и не се появяват досадни. С помощта на facebook пиксела можем също така да проследим ефективността на рекламите във Facebook за статистически и пазарни изследователски цели, като видим дали потребителите са били пренасочени към нашия уебсайт, след като кликнете върху реклама във Facebook.

Facebook пикселът е директно интегриран от Facebook, когато посещавате нашите уебсайтове и може да съхранява така наречената бисквитка, т.е. малък файл, на вашето устройство. Ако след това влезете във Facebook или посетите Facebook в входното състояние, посещението на нашата оферта ще бъде отбелязано във вашия профил. Събраните за Вас данни са анонимни за нас, така че не ни позволява да правим никакви изводи за самоличността на потребителите. Данните обаче се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил. Обработването на данните от Facebook се извършва в рамките на политиката на Facebook за използване на данни. Съответно можете да намерите повече информация за това как работи пикселът за ремаркетинг и представянето на реклами във Facebook като цяло, в правилата на Facebook за използване на данни: https://www.facebook.com/policy.php.

Можете да възразите срещу събирането по facebook пиксела и използването на данните си за показване на реклами във Facebook. За да направите това, можете да получите достъп до страницата, зададена от Facebook, и да следвате инструкциите за настройките на рекламирането въз основа на използването:   https://www.facebook.com/settings?tab=ads или възражението чрез страната на САЩ http://www.aboutads.info/choices/ или от страна на ЕС   http://www.youronlinechoices.com/ обяснявам. Настройките са независими от платформи, т.е. те се прилагат към всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства.

БЮЛЕТИН

Със следната информация изясняваме съдържанието на нашия бюлетин, както и процедурата за регистрация, изпращане и статистическа оценка, както и вашите права на възражение. Абонирайки се за нашия бюлетин, Вие се съгласявате с разписката и описаните процедури.

Съдържание на бюлетина: Изпращаме бюлетини, електронни писма и други електронни известия с рекламна информация (наричана по-долу „бюлетин“) само със съгласието на получателите или законно разрешение. Ако съдържанието на бюлетина е специално описано в контекста на регистрация за бюлетина, те са определящи за съгласието на потребителите. Освен това нашите бюлетини съдържат следната информация: нашите продукти, оферти, промоции и нашата компания.

Двойна регистрация и регистриране: Регистрацията за нашия бюлетин се извършва в така наречената процедура за двойно участие. Специално. След регистрацията ще получите имейл с молба да потвърдите регистрацията си. Това потвърждение е необходимо, за да не може никой да се регистрира с чужди имейл адреси. Абонаментите за бюлетина се регистрират, за да могат да докажат процеса на регистрация в съответствие със законовите изисквания. Това включва съхранението на времето за регистрация и потвърждение, както и IP адреса. По същия начин се регистрират промените във вашите данни, съхранявани при доставчика на спедитор.

Доставчик на спедиторска услуга: Бюлетинът се изпраща чрез „“ (наричан по-долу „доставчик на спедиторска услуга“). Регламентите за защита на данните на доставчика на корабни услуги можете да видите тук: .

Имейл адресите на нашите получатели на бюлетини, както и другите им данни, описани в настоящото известие, се съхраняват на сървърите на доставчика на спедиторска услуга. Доставчикът на спедиторска услуга използва тази информация, за да изпрати и оцени бюлетина от наше име. Освен това, според собствената си информация доставчикът на корабни услуги може да използва тези данни, за да оптимизира или подобри собствените си услуги, например за техническа оптимизация на изпращането и представянето на бюлетина или за икономически цели, за да определи от кои държави идват получателите. Доставчикът на спедиторска услуга обаче не използва данните на нашите получатели на бюлетини, за да им пише сами или да ги предава на трети лица.

Регистрационни данни: За да се абонирате за бюлетина, е достатъчно да предоставите имейл адреса си.

Статистическо събиране и анализ – Бюлетините съдържат така наречен „уеб маяк“, т.е. файл с размер пиксел, който се извлича от сървъра на доставчика на спедиторска услуга при отваряне на бюлетина. Като част от това извличане за първи път се събира техническа информация, като например информация за браузъра и вашата система, както и вашия IP адрес и час на извличане. Тази информация се използва за техническо подобрение на услугите въз основа на техническите данни или целевите групи и поведението им на четене въз основа на местата им за извличане (които могат да бъдат определени с помощта на IP адреса) или часовете за достъп. Статистическите изследвания включват и определяне дали бюлетините са отворени, кога се отварят и кои връзки се щракват. По технически причини тази информация може да бъде присвоена на отделните получатели на бюлетини. Въпреки това не е наша амбиция, нито тази на доставчика на корабни услуги да наблюдава отделни потребители. Оценките ни служат много повече, за да разпознаем навиците за четене на нашите потребители и да адаптираме съдържанието си към тях или да изпращаме различно съдържание според интересите на нашите потребители.

Прекратяване/отмяна – Можете да отмените получаването на нашия бюлетин по всяко време, т.е. Оттегли съгласието си. Същевременно изтича вашето съгласие за изпращането му от доставчика на корабни услуги и статистическите анализи. Отделна отмяна на пратката от доставчика на корабни услуги или статистическата оценка за съжаление не е възможна. Връзка за анулиране на бюлетина можете да намерите в края на всеки бюлетин.

Интегриране на услуги и съдържание на трети страни

Може да се случи съдържанието или услугите от доставчици на трети страни, като например карти на града или шрифтове от други уебсайтове, да са интегрирани в нашата онлайн оферта. Интегрирането на съдържание на трети страни винаги изисква доставчиците трети страни да възприемат IP адреса на потребителите, тъй като без IP адреса те не биха били в състояние да изпратят съдържанието до браузъра на потребителя. Затова IP адресът се изисква за представянето на това съдържание. Освен това доставчиците на съдържанието на трети страни могат да задават свои собствени бисквитки и да обработват данните на потребителите за свои собствени цели. Потребителски профили на потребителите могат да бъдат създадени от обработваните данни. Ще използваме това съдържание възможно най-пестеливо и избягване на данни и ще изберем надеждни доставчици трети страни по отношение на сигурността на данните.

Следното представяне предоставя преглед на доставчиците трети страни и тяхното съдържание, както и връзки към техните декларации за защита на данните, които съдържат допълнителна информация за обработването на данни, а в някои случаи вече споменати тук , възможности за възражение (т.нар. отказване):

– Външни шрифтове от Google, Inc.,   www.google.com/fonts („Google Шрифтове“). Интегрирането на Google Fonts се осъществява чрез сървърно обаждане до Google (обикновено в САЩ). Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, отказване: https://www.google.com/settings/ads/.

– Карти на услугата „Google Карти“ на доставчика от трета страна Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Mountain View, CA 94043, САЩ, предоставени. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Отказване: https://www.google.com/settings/ads/.

– Видеоклипове на платформата „YouTube“ на доставчика от трета страна Google Inc., 1600 Амфитеатър Паркуей, Планински изглед, CA 94043, САЩ. Декларация за поверителност: https://www.google.com/policies/privacy/, Отказване: https://www.google.com/settings/ads/.

Права на потребителите и заличаване на данни

Потребителите имат право при поискване да получават безплатно информация за личните данни, съхранявани от нас за тях. Освен това ползвателите имат право на коригиране на неточни данни, отмяна на съгласие, блокиране и заличаване на личните им данни, както и право да подадат жалба до компетентния надзорен орган в случай на предположение за незаконно обработване на данни.

Данните, съхранявани от нас, ще бъдат заличени веднага след като вече не се изискват по предназначение и заличаването не противоречи на никакви законоустановени задължения за запазване.

Промени в Декларацията за поверителност

Запазваме си правото да променяме политиката за поверителност, за да я адаптираме към променени правни ситуации, или в случай на промени в услугата и обработката на данни. Това обаче се прилага само по отношение на декларациите относно обработването на данни. Ако се изисква съгласието на потребителите или ако компонентите на декларацията за защита на данните съдържат разпоредби на договорните отношения с потребителите, промените ще бъдат направени само със съгласието на потребителите.

От потребителите се иска да се информират редовно за съдържанието на декларацията за защита на данните.

Състояние: 03.01.2019