УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия („Условията за ползване“) важат за уебсайта Pixelskalpell.com. Уебсайтът е собственост на PixelSkalpell.com ЕООД и нейните лицензо дарители. Използвайки Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни, не използвайте този уебсайт.

Pixelskalpell.com си запазва правото по свое усмотрение да променя, променя, добавя или премахва части от настоящите Условия за ползване по всяко време. Ваша отговорност е периодично да преглеждате настоящите Условия за ползване за промени. Продължаващото ви използване на Сайта след публикуването на промените означава, че сте съгласни и се съгласявате с промените. Докато спазвате настоящите Условия за ползване, Pixelskalpell.com ви предоставя лично, неизключително, непрехвърляемо и ограничено право за влизане и използване на Сайта.

Следните условия за ползване важат за използването на този уебсайт:
Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Запазваме си правото да правим промени.
Нито ние, нито която и да е трета страна прави каквато и да е гаранция за точността, навременността, производителността, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този уебсайт, за каквато и да е конкретна цел. Вие потвърждавате, че тази информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и изрично изключваме отговорността за такива неточности или грешки в най-пълна степен, разрешена от закона.

Използването от Ваша страна на информация или материали на този уебсайт е на ваш собствен риск и не е наша отговорност. Ваша отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, налични на този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

Този уеб сайт съдържа материали от Pixelskalpell.com. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайн, оформление, външен вид, външен вид и графика. Възпроизвеждането е разрешено само в съответствие с известието за авторското право.

Всички търговски марки, показани на този уеб сайт, които не са собственост или лицензирани на Лицензополучатели, се разпознават в Сайта. Неупълномощеното използване на този уебсайт автоматично води до искове за щети и / или престъпления. Този уеб сайт може да съдържа и връзки към други уеб сайтове. Тези връзки са за допълнителна информация. Те не предполагат, че ние утвърждаваме Уебсайта(ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните страници.

Ако заявявате проект от името на фирма, организация или друго юридическо лице, Вие представлявате, че имате правомощия да приемете настоящите Условия от тяхно име и да асоциирате тези компании, организации или фирми с тези Употреби.

Вие носите цялата отговорност за съдържанието, което ни изпращате във връзка с изображения, графики, текст или други графики. Вие се съгласявате, че няма да включвате никакъв текст, изображения, дизайни, търговски марки, марки за услуги или защитени с авторски права произведения на която и да е трета страна във вашите файлове, освен ако не сте получили съответното разрешение от собствениците. Когато направите поръчка на този уебсайт, вие гарантирате, че имате всички необходими разрешения, права и пълномощия за извършване на поръчка и че упълномощавате Pixelskalpell.com да изпълни поръчката от Ваше име.

Използването от Ваша страна на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, се уреждат от германското право.

Авторско право

Този уебсайт и съдържанието му са защитени с авторско право. Всички права запазени от Pixelskalpell.com. Всяко преразпределение или възпроизвеждане на част или цялото съдържание под каквато и да е форма, различна от следната, е забранено:

Можете да отпечатвате или изтегляте извлечения на локален твърд диск само за ваша лична или нетърговска употреба.
Можете да прехвърляте Съдържанието на трети лица само за лични цели, ако признавате Сайта като източник на материала. Нямате право да разпространявате или комерсиално да използвате Съдържанието без нашето изрично писмено разрешение. Нямате право да го предавате или съхранявате на друг уебсайт или под каквато и да е друга форма на електронна система за извличане. Неспазването на този краен срок се счита за спор, който може да бъде разгледан в съда.

Информацията, която събираме от нашите клиенти.
Можем да събираме следната информация:

Име на лицето, името на фирмата и името на страната
Адрес и информация за контакт, включително имейл адрес
Друга информация, имащи отношение към проучванията на клиентите и/или офертите

Какво да правим с информацията, която събираме?
Нуждаем се от тази информация, за да разберем вашите нужди и да Ви предоставим по-добра услуга, по-специално поради следните причини:

Вътрешен запис

Може да се свържем с Вас по отношение на Вашата оферта за поръчка и фактуриране.
Може да използваме информацията, за да подобрим нашите продукти и услуги.
Може периодично да изпращаме промоционални имейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която намирате за интересна на предоставения имейл адрес.
Можем да използваме информация от време на време, за да се свържем с Вас за целите на пазарните проучвания. Може да се свържем с Вас по имейл, телефон, факс или имейл.
Може да използваме информацията, за да приспособим уебсайта към Вашите интереси.

Поверителност

Декларацията за поверителност на Pixelskalpell.com се прилага за използването на този уебсайт, а съдържащите се в него правила и условия са включени тук чрез справка. Щракнете тук, за да видите декларацията за поверителност на  Pixelskalpell.com. С помощта на Сайта вие също така потвърждавате, че интернет предаванията никога не са напълно частни или сигурни. Разбирате, че съобщенията или информацията, които изпращате на Сайта, може да се четат или прихванат от други хора, дори ако има определено съобщение, че определено предаване е шифровано.

Акаунти, пароли и защита

Определени функции или услуги, предлагани на или чрез Сайта, може да изискват да отворите система за протокол за прехвърляне на файлове като FTP, Hightell, Dropbox, Transfer и т.н. за качване и изтегляне.

Вие се съгласявате да уведомите незабавно Pixelskalpell.com за всяко неразрешено използване на Вашия акаунт или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Въпреки това, може да бъдете подведени под отговорност за всички загуби, понесени Pixelskalpell.com или всеки друг потребител или посетител на Сайта, защото друг потребител е използвал вашето потребителско име, парола или акаунт.

Безплатен пробен период за ретуширане

Pixelskalpell.com предлага безплатен пробен период от две изображения за нови клиенти. Допустимостта трябва да бъде доказана чрез препратка към фирмен уебсайт и имейл адреса на официален фирмен домейн. Също така имайте предвид, че може да откажем да редактираме вашата пробна версия, ако са необходими повече от два часа, като дизайн на лого, възстановяване на изображения, комплексно преобразуване на вектора, ретуширане от висок клас и др. Също така, трябва да предоставите адреса на уебсайта на вашия продукт, за да попълните формуляра за безплатен пробен период. Това е задължително. Pixelskalpell.com си запазва и правото да откаже тестова работа, ако не получим достатъчно информация за контакт. Личното редактиране на изображения не е обхванато от офертата за безплатен пробен период. В този случай вместо това можете да ни изпратите заявка за цитиране.

Начини на плащане

Приемаме PayPal, MasterCard, Visa, American Express, банков превод и всички основни кредитни карти, поддържани от PayPal. За клиенти, които са достигнали обем на поръчка от 150 €/USD/CHF/GBP има възможност да плащат месечно по сметка. Фактурата се дължи в рамките на 8 дни.

Възстановявания при

Възстановяваме поръчки само за недоставени проекти. Не се покриват късни поръчки, дължащи се на непреодолима сила като прекъсване на тока, прекъсване на мрежата или други технически проблеми.

Качество

Pixelskalpell.com се стреми да предоставя услуги с най-високо качество. В малко вероятното събитие, че не сте доволни от резултатите, ние ще направим разумни корекции и промени без допълнителни разходи. Pixelskalpell.com си запазва правото да не прави никакви промени, ако грешката се дължи на лоша клиентска комуникация. Промените, направени като част от нашата гаранция за качество, остават незасегнати от Pixelskalpell.com.

Правила за съхранение на файлове

Пазим резервни копия на старите файлове Done/Raw в продължение на два месеца. След два месеца резервният ни сървър автоматично изтрива старите файлове. Ако клиент се нуждае от своите файлове с изображения, той трябва да ни уведоми в рамките на тези 2 месеца. Само тогава можем да качим тези файлове с изображения отново.

Използване на вашето изображение

Pixelskalpell.com си запазва правото да използва безплатни тестови изображения за свои собствени рекламни цели, т.е. публикуване на уебсайта като извадка без разрешение от собственика. Въпреки това просто вече не можете да използвате тестовите си изображения, като изпратите имейл до info@pixelskalpell.com. Също така може да поискаме вашето разрешение да използвате редовните си снимки на нашия уебсайт като работна извадка. Но това е изцяло от вас, независимо дали ни давате разрешение или не.

Политика за бисквитките

„Бисквитката“ е малък файл, който иска да бъде поставено разрешение на твърдия диск на компютъра. След като се съгласите, файлът се добавя и бисквитката помага за анализиране на уеб трафика или ви информира, когато посещавате определен сайт. „Бисквитките“ позволяват на уеб приложенията да ви отговорят като физическо лице. Уеб приложението може да приспособи операциите към вашите нужди, харесва и не харесва, като събира и складира информация за вашите предпочитания.

Използваме „бисквитки“ в регистъра на трафика, за да определим кои страници се използват. Това ни помага да анализираме данните за трафика на уебсайтове и да подобрим уебсайта си, за да го адаптираме към нуждите на клиентите. Използваме тази информация само за целите на статистическия анализ и след това данните се премахват от системата.

Като цяло бисквитките ни помагат да Ви предоставим по-добър уебсайт, като ни позволяват да наблюдаваме кои страници намирате за полезни и кои не. Бисквитката не ни дава достъп до Вашия компютър или друга информация за Вас по какъвто и да е начин, освен данните, които желаете да споделите с нас.

Можете да приемате или отхвърляте бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате. Това може да доведе до това да не можете да използвате уеб сайта в пълната му степен.

Отричане

Информацията на този уебсайт е само за обща информация. Информацията се предоставя от „pixelskalpell.com“. Въпреки че се стремим да поддържаме информацията актуална и точна, ние не правим никакви представителства или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, относно пълнотата, точността, надеждността, пригодността или наличността по отношение на Сайта или информацията, продуктите, услугите или свързаните с тях графики на Сайта за каквато и да е цел. Ако разчитате на такава информация, правите това единствено на свой собствен риск.

В никакъв случай не носим отговорност за загуби или щети, включително, без ограничение, непреки или последващи щети, или каквито и да било загуби или щети, произтичащи от загубата на данни или печалби, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт.

Чрез този уеб сайт можете да се обърнете към други уеб сайтове, които не са под контрола на „pixelskalpell.com“. Нямаме контрол върху естеството, съдържанието и наличността на тези уебсайтове. Включването на връзки не предполага непременно препоръка или утвърждава изразените в тях мнения.

Полагат се всички усилия, за да поддържаме гладкото протичане на уебсайта. „Pixelskalpell.com“ обаче не поема отговорност и отговорност за временната недостъпност на уебсайта поради технически проблеми извън нашия контрол.

Какви образи избягваме

Против фирмената ни политика е да правим снимки за голи или порнографски изображения.